fbpx

Žurnalistika – přijímací zkoušky

[vc_row][vc_column width=“5/6″][vc_column_text]

Žurnalistika a mediální studiapřijímací zkouškyinformace

Žurnalistika je žádané studium. Studium žurnalistiky nabízí v rámci studijních oborů žurnalistika, mediální studia či mediální studia a žurnalistika:

  • Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (UK) – obor: žurnalistika
  • Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc (UPOL) – studijní obor: žurnalistika
  • Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (MU) – obor: mediální studia a žurnalistika

[/vc_column_text][vc_column_text]

Žurnalistika – přijímací zkoušky – mediální studia

Žurnalistika UK Praha – přijímací zkoušky – Univerzita Karlova v Praze (UK), Fakulta sociálních věd

Přijímací zkoušky na obor žurnalistikaFakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v podobě dvoukolové přijímací zkoušky. Konkrétně přijímací zkoušky na žurnalistiku mají první část v písemné formě a druhou část v ústní formě. Písemná část přijímací zkoušky na žurnalistiku je složena ze dvou testů. Prvním testem u přijímací zkoušky na žurnalistiku je přijímací test ze zvoleného cizího jazyka. Dalším testem přijímací zkoušky na žurnalistiku je test zaměřený na všeobecný, kulturní či politický přehled a znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost a stylizaci. V rámci ústní části přijímací zkoušky na žurnalistiku se vede s uchazečem rozhovor o prověření jeho všeobecného přehledu vztahujícímu se zejména k otázkám současné společnosti, kulturnímu dění či politice apod. Zároveň se s uchazečem vede rozhovor vztahujícím se k jeho motivaci ke studiu žurnalistiky, jakož i nad jeho seznamem četby, který je povinen vyhotovit a předložit, či případně nad jeho vlastní tvorbou. Jako vhodnou přípravu na přijímací zkoušky na žurnalistiku doporučujeme komplexní přípravný kurz: žurnalistika – přípravný kurz[/vc_column_text][vc_column_text]

Žurnalistika Olomouc – přijímací zkoušky – Filozofická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Přijímací zkoušky na studium oboru žurnalistika pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pro uchazeče o studium žurnalistiky na základě SPF – test předpokladů ke studiu. Přijímací zkoušky na žurnalistiku jsou pouze písemné. Test předpokladů ke studiu (SPF) je zaměřen na kulturní přehled, orientování se v humanitních oborech. Zájemcům o studium žurnalistiky můžeme doporučit přípravný kurz: přípravný kurz – žurnalistika[/vc_column_text][vc_column_text]

Žurnalistika Brno – přijímací zkoušky – Fakulta sociálních studií – Masarykova univerzita v Brně (MU)

Přijímací zkoušky na studium oboru mediální studia a žurnalistika má Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v podobě NSZ – Národní srovnávací zkoušky. V rámci NSZ – národních srovnávacích zkoušek uchazeč o studium žurnalistiky skládá přijímací zkoušky z testů OSP – Obecné studijní předpoklady a ZSV – základy společenských věd. Fakulta sociálních studií uznává nejlepší výsledek ze všech pokusů přijímacích testů. Pro kvalitní přípravu na uvedené přijímací zkoušky na žurnalistiku doporučujeme přípravný kurz: žurnalistika a mediální studia – přípravný kurz[/vc_column_text][vc_column_text]

Doporučený přípravný kurz – žurnalistika a mediální studia jaknavysokou.cz:

Další informace o kurzu naleznete zde:
žurnalistika a mediální studiaŽurnalistika a mediální studia – přípravný kurz
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/6″][/vc_column][/vc_row]