Žurnalistika a mediální studia – přípravný kurz

Žurnalistika a mediální studia – přípravný kurzObjednat

Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální studia. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.
Naše přípravné kurzy se snaží být po všech stránkách odlišné a poskytnout každému individuální přístup a exkluzivní výhody přesahující běžný standard.

 

Naše zásada: Máte právo dostat za své peníze jen to nejlepší!!! U nás budete vždy na prvním místě!

Hlavní náplň přípravného kurzu:

 • Přijímací zkoušky na nečisto – písemná část přijímacích zkoušek –  vyzkoušíte si řadu testových otázek, jejichž řešení doplní výkladem vysokoškolský specialista v daném oboru. Získáte návod, jak správně postupovat při řešení testů u ostrých přijímacích zkoušek
 • Příprava na ústní část přijímacích zkoušek – vysokoškolský psycholog a pedagog s vámi na nečisto vyzkouší pohovor o motivaci a zájmu o studium a vámi načtené literatuře, který je nedílnou součástí přijímacích zkoušek. Po pohovoru s vámi individuálně rozebere celý průběh rozhovoru, upozorní Vás na chyby a doporučí, jak správně vést pohovor u přijímacích zkoušek. V rámci kurzu budete seznámeni se základními metodami sebeprezentace, verbální a neverbální komunikace. Zároveň projdete intenzivní psychologickou přípravou.
 • Práce s informacemi – vytvoření seznamu doporučené literatury, vyhodnocování a posuzování informací
 • Citace dle normy
 • Český jazyk a literatura – vysvětlení složitých gramatických jevů, znalosti spisovné češtiny
 • Jazyková stylizace, jazyková tvořivost, slohové útvary – rozbor vlastní tvorby vybraných slohových útvarů
 • Intuitivní řešení tvůrčích problémů, dedukce
 • Verbální myšlení
 • Úsudky, kritické myšlení
 • Všeobecný, kulturní, historický a politický přehled – aktuální témata soudobé společnosti
 • Testy NSZ Scio – Národní srovnávací zkoušky, které zahrnují:
  » Testy OSP = Obecné studijní předpoklady
  » Testy ZSV = Základy společenských věd
  Jako jedna z mála vzdělávacích společností v ČR připravujeme na Národní srovnávací zkoušky

Pro koho je přípravný kurz vhodný:

 • pro středoškoláky, zejména studenty čtvrtých i třetích ročníků
 • pro všechny, co minule u přijímaček neuspěli a tentokrát se chtějí na přijímací zkoušky kvalitně připravit
 • pro vysokoškoláky či pracující a obecně pro všechny, kteří se chtějí dostat na studium žurnalistiky a rozšířit si tak svou kvalifikaci

Exkluzivní výhody přípravného kurzu:

 • Garance vrácení peněz – zcela zdarma, bez dodatečných poplatků – za exkluzivní kvalitu našich kurzů ručíme, a proto v případě, že se nedostanete na vysokou školu, vrátíme Vám zpět celou cenu kurzovného, protože hlavním cílem našeho přípravného kurzu s exkluzivním přístupem je maximálně kvalitně a komplexně připravit naše studenty na přijímací zkoušky, aby u nich byli skutečně úspěšní.
 • Kvalitní studijní materiály zdarma – v ceně přípravného kurzu jsou zcela zahrnuty veškeré studijní materiály – testové úlohy k procvičení, nic navíc již hradit nebudete.
 • Vysoce kvalifikovaní lektoři – výuku přípravného kurzu vedou vysokoškolsky vzdělaní experti se specializací na danou problematiku z řad psychologů, pedagogů, jazykovědců a humanistů. Vyučující jsou vybíráni na základě jejich stupně vzdělání, odbornosti a pedagogické praxe. Mají bezprostřední zkušenosti s přijímacími zkouškami a plně ovládají naši metodu praktické výuky.
 • Moderní výukové prostory – všechny učebny jsou plně vybaveny moderní audiovizuální technikou k zajištění vysoké míry efektivnosti výuky.
 • Individuální přístup – výuka přípravného kurzu probíhá v malém kolektivu, který umožňuje individuální přístup odborného lektora ke každému účastníkovi kurzu. U nás budete vždy na prvním místě.
 • Speciální metoda výuky 5P – jedná se o unikátní výukovou metodu svého druhu, která klade hlavní důraz na cílené zaměření se na  aktuální požadavky k přijímacím zkouškám na žurnalistiku a mediální studia prostřednictvím kvalitního výkladu odborných lektorů specializovaných na příslušná témata s praktickým osvojováním si metod a postupů řešení úloh, vedení pohovoru a dalších praktických cvičení, které bezprostředně souvisí s přijímacími zkouškami.
 • Psychologická příprava na přijímací zkoušky – mnohdy podceňovaný avšak velmi důležitý aspekt určující úspěch u přijímacích zkoušek. O přijetí na vysokou školu zpravidla rozhoduje jen nepatrný rozdíl bodů, což je v mnohých případech důsledkem velkého stresu u ostrých přijímacích zkoušek a v souvislosti s tím ztráty drahocenného času. V rámci přípravného kurzu s exkluzivním přístupem Vás proto náš erudovaný psycholog provede základními metodami zvládání stresu, vyzkoušíte si praktická cvičení odolávání stresu v souvislosti s přijímacími zkouškami. Psychologická příprava je zcela unikátní svojí koncepcí a výrazně pozitivně působí i na další rozvoj osobnosti člověka zvláště v současném velmi stresujícím prostředí.
 • Certifikát – na závěr kurzu od nás účastník obdrží prestižní certifikát o absolvování přípravného kurzu, který může být výhodou v dalším studijním i profesním uplatnění.
 • Exkluzivní asistenční služby – účastníci kurzu budou mít k dispozici asistentku (asistenta), na kterou se můžou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem a která bude prioritně řešit všechny záležitosti k maximální spokojenosti. Vy u nás budete vždy na prvním místě.
 • Exkluzivní klubové výhody – jako účastník kurzu navíc získáte benefity a výhody, které pro Vás budeme pravidelně shromažďovat a aktualizovat.
 • Možnost uhradit kurzovné na splátky – zcela zdarma, bez poplatků – máte možnost uhradit kurzovné celé najednou nebo si jeho úhradu můžete pohodlně rozdělit do tří rovnoměrných splátek a to zcela zdarma, bez poplatků. Více informací zde: Kurz na splátky

 

Naše přípravné kurzy se snaží být po všech stránkách odlišné a poskytnout každému individuální přístup a exkluzivní výhody přesahující běžný standard. Přesvědčte se sami, že přípravný kurz může vypadat i jinak, než jen jako nezáživný výklad, přeplněná učebna a lhostejnost k individuálním požadavkům.

 

Máte přeci právo dostat za své peníze jen to nejlepší!!! U nás budete vždy na prvním místě.
V zájmu zachování vysoké kvality našich kurzů je jejich kapacita omezena a
přednost mají dříve přihlášení studenti.

Termín přípravného kurzu:

 • středa      » 1× týdně  »  18.října 2017 – 09.května 2018
  » Čas konání: 17:00 – 20:00 » celkem 100 vyučovacích hodin

nebo

 • sobota     » 1× za 14 dní  »  21.října 2017 – 12.května 2018
  » Čas konání: 10:00 – 15:00 » celkem 100 vyučovacích hodin

» místo konání:   Praha
adresa: SPŠ sdělovací techniky, Panská 856/3, 110 00 Praha 1
v samém centru Prahy u Václavského náměstí
200 m od stanice metra Můstek (trasa A i B),
650 m od stanice metra Muzeum (trasa A i C),
650 m od hlavního nádraží a stanice metra Hlavní nádraží (trasa C)
učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou
nebo
Brno
adresa: SPŠ Stavební Brno, Kudelova 8, 662 51 Brno
150 m od zastávky MHD
učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou

nebo
Ostrava
adresa: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium, Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava
(pro sobotní termíny výuky) – 50 m od zastávky MHD
adresa: Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava
(pro středeční termíny výuky) – 250 m od zastávky MHD
učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou

         Cena kurzu  » 6 990 Kč          Objednat

           Uvedená cena kurzu je konečná, nic víc již doplácet nebudete, žádné skryté poplatky.