fbpx

Žurnalistika a mediální studia – přijímací zkoušky a studium

Přijímací zkoušky na žurnalistiku
Žurnalistiku lze studovat na Fakultě sociálních věd při Univerzitě Karlově. Karlova univerzita má přijímací zkoušky na žurnalistiku jednokolové. Přijímací zkoušky jsou pouze písemné. Písemná část přijímacích zkoušek je složena ze dvou částí. Prvním testem u přijímacích zkoušek na žurnalistiku je přijímací test ze zvoleného cizího jazyka. Další částí přijímacích zkoušek na žurnalistiku je test zaměřený na všeobecný přehled a znalosti spisovné češtiny. Jako vhodnou přípravu na přijímací zkoušky na žurnalistiku při UK doporučujeme komplexní přípravný kurz – Žurnalistika.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci přijímá uchazeče o studium žurnalistiky na základě SPF – test předpokladů ke studiu. Přijímací zkoušky na žurnalistiku jsou pouze písemné. Test předpokladů ke studiu je zaměřen na kulturní přehled, orientování se v humanitních oborech. Zájemcům o studium žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci doporučujeme přípravný kurz – žurnalistika.

Masarykova univerzita v Brně nabízí studium žurnalistiky na Fakultě sociálních studií. Přijímací zkoušky probíhají v rámci NSZ Scio. Student skládá přijímací zkoušky z testů OSP a ZSV. Fakulta sociálních studií uznává nejlepší výsledek ze všech pokusů přijímacích testů. Student může konat přijímací řízení na obor žurnalistika vícekrát, aby dosáhl u NSZ co nejlepších výsledků. Pro přípravu na NSZ doporučujeme komplexní přípravný kurz na NSZ.


Uveřejněno

v

od

Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *