fbpx

Závěrečný test – 2C

Závěrečný test – sobota 09.05.2020 od 10.00 – čas 100 minut (začne běžet od spuštění testu)

Závěrečný test a vyzvednutí certifikátu bude probíhat online formou. Níže naleznete informace:

Důležité: Testové úlohy/otázky mají vždy pouze jednu možnost odpovědi správně.

Název/označení závěrečného testu: Závěrečný test 2
pro spuštění závěrečného testu – speciální heslo = Klíč k zápisu: kurzy22

Název/označení certifikátu: Certifikát D44 – po závěrečném testu
pro vyzvednutí certifikátu – speciální heslo = Klíč k zápisu: kurz44
(certifikát bude možné vyzvednout až po vyplnění závěrečného testu)

Závěrečný test a vyzvednutí certifikátu se bude realizovat na webu:
https://kurzy-jaknavysokou.cz/

Zde naleznete odkaz na PDF s návodem jak se přihlásit, vyplnit závěrečný test a vyzvednout certifikát:
Návod – závěrečný test a certifikát

Další informace:

  • Celkový počet testových úloh/otázek: 60
  • Pro 85 % úspěšnost testu je potřeba mít 51 správně zodpovězených otázek
  • Testové úlohy/otázky mají vždy pouze jednu možnost odpovědi správně.

Hodnocení:

1 bod se získá – když byla označena/zvolena v záznamovém odpovědním archu správná možnost odpovědi – získává se 1 bod

O bodů se zíaká – když byla označena/zvolena v odpovědním záznamovém archu nesprávná možnost odpovědi – získává se 0 bodů. Pokud se nevyplní žádná možnost odpovědi, jedná se rovněž o nesprávnou odpověď a získává se 0 bodů.

Za nesprávně označenou/zvolenou možnost odpovědi se body neodečítají

  • Testové úlohy/otázky mají vždy pouze jednu možnost odpovědi správně.