fbpx

Závěrečný test – 1

Závěrečný test – středa 06.05.2020 – čas 90 minut (začne běžet od spuštění testu)

Závěrečný test a vyzvednutí certifikátu bude probíhat online formou. Níže naleznete informace:

Důležité: Testové úlohy mohou mít i více možností odpovědi správně – mohou mít i více správných odpovědí (správně může být jedna, ale i více, či všechny možnosti odpovědi)

Název/označení závěrečného testu: Závěrečný test 1
pro spuštění závěrečného testu – speciální heslo = Klíč k zápisu: 11kurz

Název/označení certifikátu: Certifikát – A11 – po závěrečném testu
pro vyzvednutí certifikátu – speciální heslo = Klíč k zápisu: certifikat22
(certifikát bude možné vyzvednout až po vyplnění závěrečného testu)

Závěrečný test a vyzvednutí certifikátu se bude realizovat na webu:
https://kurzy-jaknavysokou.cz/

Zde naleznete odkaz na PDF s návodem jak se přihlásit, vyplnit závěrečný test a vyzvednout certifikát:
Návod – závěrečný test a certifikát

Další informace:

  • Celkový počet testových úloh/otázek: 60
  • Pro 85 % úspěšnost testu je potřeba mít 51 správně zodpovězených otázek
  • Testové úlohy mohou mít i více možností odpovědi správně – mohou mít i více správných odpovědí (správně může být jedna, ale i více, či všechny možnosti odpovědi)

Hodnocení:

1 bod se získá – když byly označeny/zvoleny/zakřížkovány v testu správné možnosti odpovědi – získává se 1 bod (musí být zvoleny všechny správné možnosti odpovědi, tedy pokud je správně pouze jedna možnost odpovědi musí být označena pouze tato možnost a žádná jiná možnost, pokud je správně více možností odpovědi či všechny možnosti odpovědi, tak musí být označeny všechny tyto možnosti odpovědi a né žádné jiné) – v takovém případě se získává 1 bod. 

O bodů se zíaká – když byly označeny/zvoleny/zaškrtnuty v testu nesprávné možnosti odpovědi – získává se 0 bodů (pokud je správně pouze jedna možnost odpovědi a je zaškrtnuta jiná možnost odpovědi nebo více možností odpovědi (i když může být jedna z nich správnou možností, ale navíc jsou zaškrtnuty i jiné nesprávné možnosti odpovědi), jedná se o nesprávnou odpověď na danou otázku. Zároveň pokud je více správných možností odpovědi a je označena pouze jedna možnost a ostatní správné možnosti odpovědi označeny nejsou nebo jsou označeny jen některé z nich, jedná se o nesprávnou odpověď na danou otázku. Bude vždy hodnoceno 0 body. 0 body se bude hodnotit i případ, kdy se nevyplní žádná možnost odpovědi.

Za nesprávně označené/zvolené možnosti odpovědi se body neodečítají

  • Testové úlohy mohou mít i více možností odpovědi správně – mohou mít i více správných odpovědí (správně může být jedna, ale i více, či všechny možnosti odpovědi)