Vysoké školy – adresář

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)

Kontaktní informace: U Akademie 4, 170 22  Praha 7 Web: www.avu.cz E-mail: budska@avu.cz Telefon: 220 408 214 Fax: 233 381 ...
Více informací

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Kontaktní informace: Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 - Suchdol Web: www.czu.cz E-mail: cerna@rektorat.czu.cz Telefon: 224 381 111 Fax: 234 ...
Více informací

Janáčkova akademie múzických umění v Brně ( JAMU)

Kontaktní informace: Beethovenova 2, 662 15  Brno Web: www.jamu.cz E-mail: halova@jamu.cz Telefon: 542 591 110 Fax: 542 591 140 Typ ...
Více informací

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

Kontaktní informace: Branišovská 31, 370 05  České Budějovice Web: www.jcu.cz E-mail: mziegler@jcu.cz Telefon: 389 032 021 Fax: 385 310 348 ...
Více informací

Masarykova univerzita v Brně ( MU)

Kontaktní informace: Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno Web: www.muni.cz Telefon: 549 491 011, 549 491 130 Fax: 549 491 ...
Více informací

Mendelova univerzita v Brně (MU)

Kontaktní informace: Zemědělská 1, 613 00  Brno - Černá Pole Web: www.mendelu.cz E-mail: info@mendelu.cz Telefon: 545 131 111 Fax: 545 ...
Více informací

Ostravská univerzita v Ostravě (OU)

Kontaktní informace: Dvořákova 7, 701 03  Ostrava Web: www.osu.cz E-mail: radmila.cerna@osu.cz Telefon: 596 118 230 Fax: 596 118 219 Typ ...
Více informací

Slezská univerzita v Opavě (SU)

Kontaktní informace: Na Rybníčku 626/1, 746 01  Opava Web: www.slu.cz E-mail: rektorat@slu.cz Telefon: 553 684 111 Fax: 553 684 618 ...
Více informací

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Kontaktní informace: Hálkova 6, 461 17  Liberec Web: www.tul.cz E-mail: vlasta.vozakova@vslib.cz Telefon: 485 351 111,485 353 457 Fax: 485 105 ...
Více informací

Univerzita Hradec Králové (UHK)

Kontaktní informace: Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Web: www.uhk.cz E-mail: studium@uhk.cz Telefon: 493 331 111 Fax: 495 545 911 ...
Více informací

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Kontaktní informace: Beethovenova 2, 662 15  Brno Web: www.jamu.cz E-mail: halova@jamu.cz Telefon: 542 591 110 Fax: 542 591 140 Typ ...
Více informací

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Kontaktní informace: Hoření 13, 400 96  Ústí nad Labem Web: www.ujep.cz E-mail: upc@rt.ujep.cz Telefon: 475 282 111 Fax: 472 772 ...
Více informací

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Kontaktní informace: Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1 Web: www.cuni.cz E-mail: studijni@ruk.cuni.cz Telefon: 224 491 111 Fax: 224 491 ...
Více informací

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Kontaktní informace: Křížkovského 8, 771 47  Olomouc Web: www.upol.cz E-mail: truxova@rupnw.upol.cz Telefon: 585 631 004 Fax: 585 631 012 Typ ...
Více informací

Univerzita Pardubice (UPa)

Kontaktní informace: Studentská 95, 532 10  Pardubice Web: www.upce.cz E-mail: promotion@upce.cz Telefon: 466 036 111 Fax: 466 036 361 Typ ...
Více informací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Kontaktní informace: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01  Zlín Web: www.utb.cz E-mail: kancler@utb.ct Telefon: 576 032 222 Fax: 576 ...
Více informací

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

Kontaktní informace: tř. 17.listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava - Poruba Web: www.vsb.cz E-mail: hana.svobodova2@vsb.cz Telefon: 597 321 111, 596 991 ...
Více informací

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace: nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 - Žižkov Web: www.vse.cz E-mail: marketa@vse.cz Telefon: 224 095 111 ...
Více informací

NEWTON College, a. s.

Brno: Rašínova 2, 602 00, Brno Praha: Václavské náměstí 11, 110 00, Praha 1 Web: www.newtoncollege.cz E-mail: info@newtoncollege.cz Telefon: +420 ...
Více informací

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

Kontaktní informace: Technická 5, 166 28  Praha 6 Web: www.vscht.cz E-mail: jana.hladikova@vscht.cz Telefon: 220 443 829, 220 444 060 Fax: ...
Více informací

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VSP J)

Kontaktní informace: Tolstého 16, 586 01  Jihlava Web: www.vspj.cz E-mail: studijni@vspj.cz Telefon: 567 141 181 Fax: 567 300 727 Typ ...
Více informací

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ( VŠTE)

Kontaktní informace: Okružní 10, 37001  České Budějovice Web: www.vstecb.cz E-mail: chmelova@vstecb.cz Telefon: 387 842 146 Fax: 387 842 145 Typ ...
Více informací

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)

Kontaktní informace: nám. Jana Palacha 80, 116 93  Praha 1 Web: www.vsup.cz E-mail: studijni@vsup.cz Telefon: 251 098 111 Fax: 251 ...
Více informací

Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně)

Kontaktní informace: Antonínská 1, 690 01  Brno Web: www.vutbr.cz E-mail: vut@vutbr.cz Telefon: +420 541 141 111 Fax: +420 541 211 ...
Více informací

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Kontaktní informace: Univerzitní 8, 306 14  Plzeň Web: www.zcu.cz E-mail: studium@rek.zcu.cz Telefon: 377 631 021 Fax: 377 631 022 Typ ...
Více informací

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (VFU BRNO)

Kontaktní informace: Palackého 1/ 3, 612 42  Brno - Královo Pole Web: www.vfu.cz E-mail: rektor@vfu.cz Telefon: 541 561 111, 541 ...
Více informací

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Kontaktní informace: Zikova 4, 166 34  Praha 6 Web: www.cvut.cz E-mail: info@cvut.cz Telefon: 224 351 111 Fax: 224 310 783 ...
Více informací

Akademie múzických umění v Praze (AMU)

Kontaktní informace: Malostranské nám. 12, 118 00  Praha 1 Web: www.amu.cz E-mail: miloslav.klima@amu.cz Telefon: 257 534 205 Fax: 257 530 ...
Více informací