sociální pojištění


10.4.2017

Status studenta a povinné platby pojistného

Platby pojistného během studia   Studenti středních či vysokých škol, kteří nepřekročili hranici 26 let a jsou dle zákona klasifikováni jako nezaopatřené děti, jež se soustavně […]