Státní maturita 2014

Státní maturita 2013 – Jakým způsobem se podává přihláška
10.4.2017
Jak správně oslovovat absolventa vysoké školy?
10.4.2017

Státní maturita 2014

V roce 2014 čeká maturanty státní maturita, která prošla změnami v souvislosti s novelou školského zákona. Studenti by tak při zachování stávajícího modelu měli povinně maturovat v rámci společné části státní maturity z českého jazyka a literatury a jako druhý povinný předmět by měli mít na výběr mezi matematikou a cizím jazykem. Oproti státní maturitě z matematiky, která se skládá jen z didaktického testu, by měla mít státní maturita z cizího jazyka formu komplexní zkoušky, jako tomu je i u českého jazykaa literatury. Komplexní maturitní zkouška z cizího jazyka by se měla skládat z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Navíc oproti komplexní zkoušce z českého jazyka a literatury by u cizího jazyka měl být doplněn i poslechový subtest. Didaktický test i písemná práce bude mít jednotné centrální zadání. V případě ústní zkoušky by si měl maturant losovat jedno zadání ve formě pracovního listu. Maturant by si měl dobře rozmyslet volbu.