Rady a články

10.4.2017

Ekonomická fakulta – vysoká škola ekonomická – VŠE

Ekonomická fakulta patří mezi jedny z nejžádanějších v České republice. Atraktivnost studia na ekonomické fakultě spočívá zejména v rozmanité nabídce studijních oborů. V rámci nich své […]
10.4.2017

Co obnáší studium vysoké školy?

Studium vysoké školy je v očích veřejnosti spojeno vždy s lepším pracovním uplatněním a lepším mzdovým ohodnocením oproti absolventům středních škol. Nicméně si většinou nedokážou představit, […]
10.4.2017

Jak být přijat na technické fakulty

Mezi ryze technicky zaměřené fakulty primárně patří strojní, stavební, elektrotechnická či dopravní. Existuje rovněž řada fakult, které názvem nenapovídají, že se zde setkáte s technickým zaměřením, […]
10.4.2017

Jak správně oslovovat absolventa vysoké školy?

Seznam akademických titulů   Bc. – Bakalář (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ).   BcA. – Bakalář umění – uvádí se před […]
10.4.2017

Státní maturita 2014

V roce 2014 čeká maturanty státní maturita, která prošla změnami v souvislosti s novelou školského zákona. Studenti by tak při zachování stávajícího modelu měli povinně maturovat v rámci společné […]
10.4.2017

Státní maturita 2013 – Jakým způsobem se podává přihláška

1, maturantům ředitel školy, případně pověřený třídní učitel předá předepsaný formulář přihlášky k maturitní zkoušce 2, na první straně formuláře maturanti křížkem vyznačí, ze kterých předmětů budou […]