fbpx

Příprava na přijímací zkoušky na VŠ

1. lékařská fakulta UK Praha má přijímací zkoušky na studijní programy všeobecné lékařství a zubní lékařství, tvořené z oblastí biologie, chemie a fyziky. V případě, že se zájemce o studium na 1. lékařské fakultě UK Praha rozhodne pro podání přihlášky na oba uvedené studijní programy najednou, tak absolvuje přijímací zkoušky na 1. lékařské fakultě UK Praha pouze jednou z uvedených oblastí biologie, chemie a fyziky.  

Informace o přípravném kurzu na lékařskou fakultu naleznete zde:

Lékařská fakulta – přípravný kurz
V zájmu zachování vysoké kvality a kvalitních lektorů je kapacita přípravného kurzu na lékařskou fakultu omezená. Přednost mají dříve přihlášení zájemci.

Vzhledem k tomu, že lékařská fakulta (zvláště pak 1. lékařská fakulta UK Praha) patří mezi velmi žádané a lékařská fakulta přijímá omezený počet studentů, není obecně jednoduché se na danou fakultu dostat a uspět u přijímacích zkoušek. Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky na lékařskou fakultu (jako je například právě 1. lékařská fakulta UK Praha), je velmi důležitá kvalitní a komplexní příprava, neustálé prohlubování znalostí z oblastí biologie, chemie a fyziky, a to jak v rámci studia na střední škole, tak i samostudia, ale i velmi dobrým a v praxi ověřeným způsobem přípravy na přijímací zkoušky je absolvování přípravného kurzu na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu, kdy se šance na přijetí významně zvyšují, jelikož prostřednictvím odborného lektora přípravného kurzu jsou zájemci o studium na lékařské fakultě připravování na ty problematiky a oblasti, které se v přijímacích zkouškách skutečně objevují. Nicméně je potřeba si vybrat kvalitní přípravný kurz na příjímací zkoušky na lékařskou fakultu a vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky na lékařskou fakultu nejsou snadné, lze obecně z praxe doporučit podat přihlášku na více lékařských fakult, jelikož i tím se již šance na přijetí zvyšují, a tedy je potřeba se soustředit na přípravu na přijímací zkoušky více lékařských fakult a nikoliv jen na přijímací zkoušky jedné lékařské fakulty. Na základě velmi dobré zkušenosti, co se zejména kvality, kvalitních lektorů a úspěšnosti přijetí týče, můžeme doporučit komplexní přípravný kurz na lékařskou fakultu, konkrétní popis přípravného kurzu naleznete zde: Přípravný kurz – lékařská fakulta.  

Přípravný kurz na lékařskou fakultu má v zájmu zachování vysokého standardu kvality, kvalitních lektorů, kteří zájemce o studium na lékařské fakultě kvalitně připraví na oblasti, které se u přijímacích zkoušek skutečně objevují, omezenou kapacitu a přednost mají zájemci, kteří se dříve přihlásí. Výběr kvalitního přípravného kurzu pro úspěch u přijímacích zkoušek na lékařskou fakultu je zpravidla klíčový. Pro absolvování kvalitního přípravného kurzu je proto potřeba se přihlásit včas, aby byla volná místa.