Přijímací zkoušky na VŠ

Přijímací zkoušky na VŠ

Přijímací zkoušky na VŠ  zvládnete kvalitní přípravou na přijímací zkoušky na VŠ, a tak šanci jít na a u přijímací zkoušky uspět zvýšíte. Forma přijímací zkoušky na VŠ se zejména odvíjí od studijního oboru a vysoké školy, potažmo fakulty, která přijímací zkoušky pořádá.

Právnická fakulta – přijímací zkoušky na VŠ

Například příjímací zkoušky na VŠ, jež má žádaná právnická fakulta, jako je například Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Právnická fakulta ZČU v Plzni, se skládají de facto ze dvou testů, kdy první test v rámci přijímací zkoušky, označovaný jako obecné studijní předpoklady, prověřuje zejména předpoklady uchazeče ke studiu z oblastí logického, verbálního, kritického či numerického myšlení. Jedná se o oblasti, které je potřeba si osvojit, dostatečně pochopit a naučit se metody řešení těchto typů úloh. Velmi dobrým způsobem osvojení si postupů řešení úloh k přijímací zkoušce je absolvování přípravného kurzu, kdy lektor studentovi vysvětlí, jak úlohy řešit. Na uvedené přijímací zkoušky doporučujeme komplexní přípravný kurz: Přípravný kurz – přijímací zkoušky na právnické fakulty.

Druhý test v rámci přijímací zkoušky na VŠ poté tvoří test označovaný jako základy společenských věd, který je zejména zaměřený na všeobecný přehled, zejména z oblastí psychologie, filozofie, sociologie, práva, politologie, ale i ekonomie či moderní historie.

Přijímací zkoušky na VŠ, jež má například Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, tvoří de facto jeden test označovaný jako test studijních předpokladů, který opět zejména prověřuje studijní předpoklady zájemce o studium, ale i všeobecný přehled. V rámci testu studijních předpokladů je zejména zjišťováno analytické, logické myšlení, jakož i numerické, verbální či kritické myšlení. Jako vhodnou přípravu na daný typ přijímací zkoušky doporučujeme absolvování komplexního přípravného kurzu: Přípravný kurzprávnická fakultapřijímací zkoušky.