fbpx

Masarykův ústav vyšších studií – České vysoké učení technické v Praze ( ČVUT )

Kontaktní informace:

Horská 3, 128 00  Praha 2
Web: www.muvs.cvut.cz
E-mail: mba@muvs.cvut.cz

Telefon: 224 359 121, 224 359 133, Fax: 224 914 834

 

České vysoké učení technické v Praze ( ČVUT ) – veřejná vysoká škola

 

Popis fakulty:

 

Den otevřených dveří:

 

Přijímací zkoušky:

TSP = Testy stujiních předpokladů