fbpx

Kurz na splátky

Úhrada kurzovného na splátky/rozdělená na jednotlivé platby – služba zcela zdarma bez navýšení

Účastník kurzu může uhradit kurzovné celé najednou v plné výši nebo může požádat o úhradu kurzovného rozdělením na jednotlivé platby („úhrada kurzovného na splátky“). V takovém případě bude celé kurzovné hrazeno ve 3 platbách dle platebního kalendáře, kdy první platba ve výši 3 500 Kč bude uhrazena do 10 /deseti/ dnů od objednávky, druhá platba ve výši 3 500 Kč bude uhrazena do jednoho měsíce od data splatnosti první platby a třetí platba ve výši zbytku neuhrazeného kurzovného bude uhrazena do jednoho měsíce od data splatnosti druhé platby. Poskytovatel zašle účastníkovi kurzu na email, který účastník vyplnil v objednávce, rozpis jednotlivých plateb kurzovného – platební kalendář. Celé kurzovné však musí být uhrazeno do dne zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu, tím se termíny splatnosti jednotlivých plateb mohou zkrátit dle pokynů poskytovatele. Zároveň si poskytovatel vyhrazuje právo individuálně stanovit pro jednotlivé účastníky termíny splatnosti jednotlivých plateb, které je účastník povinen respektovat.