fbpx

Maturita – Český jazyk – zadaní testu

Maturita – Český jazyk – zadaní testu

Zvládl bys maturitu z českého jazyka. Vyzkoušej si test zdarma.
Přímo na konci testu zjistíš hned výsledek. Tak neváhej a zkus to!

Results

#1. Vyberte, ve kterém větném celku je užita nevlastní přímá řeč.

#2. Vyberte, ve které větě je pravopisná chyba.

#3. Zámek, _____ stál u řeky, byl oblíbeným místem výletníků. Vyberte možnost, kterou lze správně doplnit na vynechané místo v textu.

#4. Určete, jak se nazývá syntaktická chyba v následující větě: Nevím, co jste tím chtěl dosáhnout.

#5. Ráno se mi nechtělo vstávat. Budík jsem opakovaně vypínal a už to vypadalo, že definitivně zaspím. Najednou jsem zaslechl krásný ptačí zpěv. Otočil jsem se a na okně jsem zahlédl krásnou sýkorku. Rychle jsem vstal a vzal si telefon, abych si ji mohl vyfotit. Sotva jsem však přistoupil k oknu, sýkorka frnk pryč. V uvedeném textu určete, jaký druh přísudku představuje slovo frnk.

#6. Určete, ve které větě je pravopisná chyba.

#7. Ať máš kopec štěstí! Určete, jaký druh obrazného pojmenování představují slova kopec štěstí.

#8. Koupíme si stůl, dáme na něj sůl, kdo tu sůl zvedne, ten si k nám sedne. Určete, o jaký druh rýmu se jedná.

#9. Určete, která věta obsahuje pravopisnou chybu.

#10. Vyberte větu, ve které je chyba v interpunkci.

Ukázat výsledek testu