fbpx

Jak si vybrat vysokou školu?

Mnoho studentů se začíná otázkou výběru vysoké školy intenzivně zaobírat v předposledním a posledním ročníku střední školy. Jde o nelehké rozhodování, neboť ovlivní celý následný život studenta. Studium vysoké školy je poslední branou před vstupem do pracovní reality.

 

V současné době máte možnost výběru z pestré nabídky vysokých škol a jimi nabízených studijních oborů a programů. Můžete se rozhodnout pro studium na veřejné, státní či soukromé vysoké škole. Rovněž při výběru vysoké školy byste měli zohlednit, úspěšnost u přijímacích zkoušek, lukrativnost oboru a úroveň pracovního uplatnění v budoucnu.
V prvé řadě byste si měli vybírat vysokou školu dle toho, co Vás baví, zajímá a čím byste se chtěli opravdu v budoucnu stát. Podle toho je vhodné si volit i maturitní předměty, které pak úzce souvisí se zaměřením vysoké školy, na kterou se budete hlásit.

 

První významnou překážkou na cestě k přijetí na požadovanou vysokou kolu představují přijímací zkoušky. V dnešní době je nutností věnovat dostatek svého času náležité přípravě, jelikož počet zájemců o studium na VŠ stále roste. Rozhodně je dobré si obstarat přijímací testy z minulých let a vyzkoušet si je na nečisto. Přijímací testy bývají každým rokem náročnější, a tudíž dnes je téměř nezbytné absolvovat přípravný kurz na VŠ. Ideální variantou jsou dlouhodobé přípravné kurzy, kde máte dostatečný prostor se seznámit s danou problematikou a odborný lektor Vám poskytne kvalitní výklad a seznámí vás s postupy řešení.

Z vlastní zkušenosti doporučujeme absolvovat  přípravné kurzy, kde je Vaší přípravě věnovávana maximální pozornost, dále kurzy nabízejí výuku pod vedením vysoce kvalifikovaných lektorů, rozsáhlé studijní materiály, garanci vrácení peněz při nepřijetí na vysokou školu a také mnoho dalších exkluzivních výhod, jakými jsou například slevy na vybrané produkty. Seznam těchto kurzů naleznete zde: Přípravné kurzy

 

Vedle přípravy na přijímací zkoušky je rovněž nezbytné podat do stanoveného termínu přihlášku a zaplatit administrativní poplatek. Přihlášku je zpravidla možné podávat jak elektronicky, tak i na listinném formuláři.


Uveřejněno

v

od

Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *