fbpx

Jak být přijat na technické fakulty

Mezi ryze technicky zaměřené fakulty primárně patří strojní, stavební, elektrotechnická či dopravní. Existuje rovněž řada fakult, které názvem nenapovídají, že se zde setkáte s technickým zaměřením, nicméně i například na zemědělských, chemických či přírodovědných fakultách můžete studovat řadu zajímavých technických oborů.

Průběh a délka studia

Celé studium na technických fakultách je zpravidla rozděleno do dvou bloků. První blok představuje tříleté bakalářské studium, jehož absolvováním student získá titul Bakalář (Bc.). Druhý blok studia je tzv. navazující magisterské studium, které čítá dva roky a jeho absolvováním získá student vysokoškolský titul Inženýr (Ing.)

 

Přijímací zkoušky

Na většinu technických fakult se přijímací zkoušky skládají z přijímacích testů, po kterých zpravidla následuje vstupní pohovor. Náplň testů a pohovoru se odvíjí od oboru, na který se hlásíte, tzn. že budete testování z předmětů fyzika, chemie, přírodověda, matematika,…
Některé technické fakulty přijímají své nové studenty dokonce bez přijímacích zkoušek a to zpravidla na základě studijních výsledků, kterých uchazeč dosáhl na střední škole.

 

Uplatnění absolventů:

Technické fakulty v současné době patří mezi náročnější a méně žádané ze strany studentů středních škol. Nicméně jedná se o velmi lukrativní obory, absolventi následně v praxi velmi snadno nachází uplatnění na trhu práce a jsou velmi dobře mzdově ohodnocováni.

 


Uveřejněno

v

od

Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *