fbpx

Jak být přijat na filozofické a sociální fakulty – humanitní fakulty?

Filozofické a sociální fakulty nabízejí zájemcům o studium pestrou nabídku humanitních oborů mezi které patří například:
•    Psychologie
•    Filozofie
•    Filologie
•    Politologie
•    Sociologie
•    Překladatelství a tlumočnictví
•    Pedagogika
•    Logika
•    Historické obory
•    Sociální politika
•    Dějiny umění
•    a řada dalších humanitních oborů

 

Průběh a délka studia

 

Studium na filozofických a sociálních fakultách je zpravidla rozvrženo do bakalářského a navazujícího magisterského studia. Bakalářské studium je tříleté a jeho absolvováním student získá titul Bakalář (Bc.).  Navazující magisterské studium je zpravidla dvouleté a absolvent získává titul Magistr (Mgr.)

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na filozofické a sociální fakulty (souhrnně na humanitní fakulty) se liší dle jednotlivých oborů a studijních programů. Zpravidla se skládají ze dvou kol. První kolo je primárně zaměřené na  předměty související s jednotlivými studijními programy. Druhé kolo je pojímáno formou přímé interakce s uchazečem o studiu, jejímž hlavním účelem je zjistit uchazečovi předpoklady ke studiu, které jsou nutnou podmínkou k přijetí na fakultu (mívá formu pohovoru). V poslední době se stávají podmínkou k přijetí na filozofické a sociální fakulty i tzv. Národní srovnávací zkoušky – NSZ , které se skládají z OSP = obecných studijních předpokladů a ZSV = základů společenských věd . Výjimku pak tvoří u některých studijních oborů Masarykova univerzita v Brně, kde se skládají přijímací zkoušky z TSP = testy studijních předpokladů.

 

Právě národní srovnávací zkoušky a testy studijních předpokladů patří mezi nelehké přijímací testy, proto je nezbytné věnovat dostatek svého volného času náležité přípravě. Doporučujeme si zjistit veškeré informace o podmínkách přijímacích zkoušek na jednotlivých fakultách a od starších kamarádů. Vhodnou přípravou na přijímací zkoušky je absolvovat přípravný kurz, který účastníkům poskytne individuální přístup, nácvik příjímacích pohovorů a testových úloh za pomoci odborného výkladu specializovaných lektorů.

Bližší informace o přípravném kurzu naleznete zde: Přípravný kurz – Psychologie

 

Uplatnění absolventů:

Podle jednotlivých oborů se absolventi filozofických a sociálních fakult uplatňují v kulturních, výchovných a vzdělávacích institucích nejrůznějšího zaměření, v masmédiích, ve státní správě, v odborných archeologických a historických ústavech, v psychologických a pedagogických poradnách a obecně v celém soukromém sektoru.
Přehled vysokých škol, kde je možné studovat na filozofických a sociálních fakultách s humanitním zaměřením:
•    Univerzita Karlova v Praze – www.cuni.cz
•    Masarykova univerzita v Brně – www.muni.cz
•    Západočeská univerzita v Plzni – www.zcu.cz
•    Ostravská univerzita v Ostravě – www.osu.cz
•    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – www.jcu.cz
•    Univerzita Palackého v Olomouci – www.upol.cz
•    Slezská univerzita v Opavě – www.slu.cz
•    Univerzita Pardubice – www.upce.cz

 


Uveřejněno

v

od

Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *