fbpx

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Kontaktní informace:

Mostní 5139, 760 01  Zlín
Web: www.fame.utb.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) – veřejná vysoká škola