fbpx

Fakulta ekonomiky a managementu – Univerzita obrany v Brně (UO)

Kontaktní informace:

Kounicova 65, 612 00 Brno
Web: www.unob.cz
Univerzita obrany v Brně (UO) – státní vysoká škola