fbpx

Fakulta ekonomiky a managementu – Univerzita obrany v Brně (UO)

Kontaktní informace:

Kounicova 65, 612 00
Web: www.unob.cz
E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Telefon: 973 442 554, Fax: 541 211 269

 

Univerzita obrany v Brně (UO) – státní vysoká škola

 

Popis fakulty:

 

Den otevřených dveří:

 

Přijímací zkoušky: