fbpx

Fakulta ekonomická – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

Kontaktní informace:

Sokolská 33, 701 21  Ostrava 1
Web: www.ekf.vsb.cz/
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) – veřejná vysoká škola