Ekonomické fakulty

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

Kontaktní informace: Okružní 10, 37001  České Budějovice Web: www.vstecb.cz E-mail: chmelova@vstecb.cz Telefon: 387 842 146/144, Fax: 387 842 145 Vysoká ...
Více informací

Unicorn College s.r.o.

Kontaktní informace: V Kapslovně 2767/2, 130 00  Praha 3 Web: www.unicorncollege.cz E-mail: info@unicorncollege.cz Telefon: 271 097 111, Fax: 221 400 ...
Více informací

Vysoká škola podnikání, a.s. ( VŠP)

Kontaktní informace: Michálkovická 1810/181, 710 00  Ostrava - Sl. Ostrava Web: www.vsp.cz E-mail: vsp@vsp.cz Telefon: 595 228 111, Fax: 595 ...
Více informací

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO)

Kontaktní informace: Spálená 14, 110 00  Praha 1 Web: www.vso-praha.eu, www.vso.cz E-mail: sekretariat@vso-praha.eu Telefon: 224 056 011, Fax: 224 056 ...
Více informací

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky a.s. (VŠMIE)

Kontaktní informace: Vltavská 14/585, 150 00  Praha 5 Web: www.vsmie.cz E-mail: studijni@vsmie.cz Telefon: 251 512 231, Fax: 251 512 232 ...
Více informací

Vysoká škola Karla Engliše v Brně a.s. ( VŠKE Brno)

Kontaktní informace: Vysoká škola Karla Engliše, a.s Mezírka 775/1 602 00 Brno Web: www.vske.cz E-mail: sekretariat@vske.cz Telefon: +420 515 917 ...
Více informací

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH)

Kontaktní informace: Svídnická 506, 181 00  Praha 8 Web: www.vsh.cz E-mail: info@vsh.cz Telefon: 283 101 121, Fax: 233 541 905 ...
Více informací

Vysoká škola finanční a správní o.p.s. (VŠFS)

Kontaktní informace: Estonská 500, 101 00  Praha 10 Web: www.vsfs.cz E-mail: info@vsfs.cz Telefon: 210 088 800, Fax: 210 088 851 ...
Více informací

Univerzita J.A. Komenského Praha, s.r.o. ( UJAK)

Univerzita J.A. Komenského Praha, s.r.o. ( UJAK) Kontaktní informace: Roháčova 63, 130 00  Praha 3 - Žižkov Web: www.ujak.cz E-mail: ...
Více informací

University of Northern Virginia – Prague (UNVA)

University of Northern Virginia - Prague (UNVA) Kontaktní informace: Poříčí 12, 101 00  Praha 1 Web: www.unva.cz/indexCZ.php E-mail: prague@unva.cz Telefon: ...
Více informací

University of New York in Prague (UNYP)

Kontaktní informace: Legerova 72, 120 00  Praha 2 Web: www.unyp.cz E-mail: study@unyp.cz Telefon: 224 221 281, Fax: 224 221 247 ...
Více informací

Provozně ekonomická fakulta – Mendelova univerzita v Brně

Kontaktní informace: Zemědělská 1, 613 00,  Brno - Černá Pole Web: www.pef.mendelu.cz E-mail: studijni@pef.mendelu.cz Telefon: +420 545 132 704 - ...
Více informací

Provozně ekonomická fakulta – Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Kontaktní informace: Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 - Suchdol Web: www.pef.czu.cz E-mail: bernikova@pef.czu.cz Telefon: 224 384 345, Fax: 224 ...
Více informací

NEWTON College (NC)

Kontaktní informace: tř. Generála Píky 7, 613 00  Brno Web: www.newtoncollege.cz E-mail: info@newtoncollege.cz Telefon: 545 124 614, Fax: 545 124 ...
Více informací

Národnohospodářská fakulta – Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace: nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 - Žižkov Web: nf.vse.cz E-mail: nf@vse.cz Telefon: 224 095 540, ...
Více informací

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO)

Kontaktní informace: Jeremenkova 1142/42, 772 00  Olomouc Web: www.mvso.cz E-mail: mvso@mvso.cz Telefon: 587 331 822, Fax: 587 332 311 Moravská ...
Více informací

Masarykův ústav vyšších studií – České vysoké učení technické v Praze ( ČVUT )

Kontaktní informace: Horská 3, 128 00  Praha 2 Web: www.muvs.cvut.cz E-mail: mba@muvs.cvut.cz Telefon: 224 359 121, 224 359 133, Fax: ...
Více informací

Hospodářská fakulta – Technická univerzita v Liberci ( TUL)

Kontaktní informace: Hálkova 6, 461 17  Liberec Web: www.tul.cz E-mail: vlasta.vozakova@vslib.cz Telefon: 485 351 111, Fax: 485 105 882 Technická ...
Více informací

Fakulta sociálně ekonomická – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kontaktní informace: Hoření 13, 400 96  Ústí nad Labem Web: www.ujep.cz E-mail: upc@rt.ujep.cz Telefon: 475 282 111, Fax: 472 772 ...
Více informací

Fakulta podnikatelská – Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Kontaktní informace: Kolejní 2906/4, 612 00  Brno Web: www.fbm.vutbr.cz E-mail: mizerova@fbm.vutbr.cz Telefon: 541 141 111, Fax: 541 142 458 Vysoké ...
Více informací

Fakulta podnikohospodářská – Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace: nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 - Žižkov Web: fph.vse.cz E-mail: dudova@vse.cz Telefon: 224 098 412, ...
Více informací

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci – Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace: Jarošovská 1117/II, 377 01  Jindřichův Hradec Web: www.fm.vse.cz E-mail: jirkova@fm.vse.cz Telefon: 384 417 273, Fax: 384 417 277 ...
Více informací

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci – Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace: Jarošovská 1117/II, 377 01  Jindřichův Hradec Web: www.fm.vse.cz E-mail: jirkova@fm.vse.cz Telefon: 384 417 273, Fax: 384 417 277 ...
Více informací

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Kontaktní informace: Mostní 5139, 760 01  Zlín Web: www.fame.utb.cz E-mail: studium@fame.utb.cz Telefon: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) - veřejná ...
Více informací

Fakulta informatiky a statistiky – Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Kontaktní informace: nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 - Žižkov Web: fis.vse.cz E-mail: zilinova@vse.cz Telefon: 224 095 440, ...
Více informací

Fakulta informatiky a managementu – Univerzita Hradec Králové (UHK)

Kontaktní informace: Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Web: www.uhk.cz/fim E-mail: studijni.fim@uhk.cz Telefon: 493 331 223, 493 331 222, Fax: ...
Více informací

Fakulta financí a účetnictví – Vysoká škola ekonomická (VŠE)

Kontaktní informace: nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 - Žižkov Web: f1.vse.cz E-mail: stehlikova@vse.cz Telefon: 224 095 140, ...
Více informací

Fakulta ekonomiky a managementu – Univerzita obrany v Brně (UO)

Kontaktní informace: Kounicova 65, 612 00 Web: www.unob.cz E-mail: vladimir.sidla@unob.cz Telefon: 973 442 554, Fax: 541 211 269 Univerzita obrany ...
Více informací

Fakulta ekonomicko-správní – Univerzita Pardubice (UPa)

Kontaktní informace: Studentská 95, 532 10  Pardubice Web: www.upce.cz E-mail: promotion@upce.cz Telefon: 466 036 111, Fax: 466 036 361 Univerzita ...
Více informací

Fakulta ekonomicko-správní – Masarykova univerzita v Brně ( MU )

Kontaktní informace: Adresa: Lipová 41a, 602 00  Brno Web: www.econ.muni.cz E-mail: studijni@econ.muni.cz Telefon: 549 491 710, Fax: 549 491 720 ...
Více informací

Fakulta ekonomická – Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Kontaktní informace: Husova 11, 306 14  Plzeň Web: www.fek.zcu.cz E-mail: Plzeň -  fortova@fek.zcu.cz   /  Cheb - kurova@fek.zcu.cz Telefon: 377 633 ...
Více informací

Fakulta ekonomická – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

Kontaktní informace: Sokolská 33, 701 21  Ostrava 1 Web: www.ekf.vsb.cz/ E-mail: kontakt.ekf@vsb.cz Telefon: 597 322 331 - 380, Fax: 596 ...
Více informací

Ekonomická fakulta – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

Kontaktní informace: Studentská 13, 37005,  České Budějovice Web: www.ef.jcu.cz E-mail: studijni-ef@ef.jcu.cz Telefon: 389 032 510 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ...
Více informací