fbpx

Co obnáší studium vysoké školy?

Studium vysoké školy je v očích veřejnosti spojeno vždy s lepším pracovním uplatněním a lepším mzdovým ohodnocením oproti absolventům středních škol. Nicméně si většinou nedokážou představit, co vše studium vysoké školy obnáší. Ve většině případech se studium skládá z tříletého bakalářského studia, jehož absolvováním získá student titul Bc. = Bakalář. Následně může pokračovat student v navazujícím dvouletém magisterském studiu, jehož absolvováním získá vysokoškolský titul Mgr. = Magistr.

 

Jaké jsou povinnosti studenta vysoké školy během jednotlivých let?

 

Jeden akademický rok na vysoké škole se skládá ze dvou semestrů a to ze zimního semestru a letního semestru. Během semestru student navštěvuje jednotlivé přednášky, semináře a cvičení. Na přednáškách není zpravidla povinná účast na seminářích a cvičeních záleží na vedoucím příslušné skupiny či vedoucím katedry, pod kterou je daný předmět zapsán. Ke konci každého semestru skládá student zápočty z jednotlivých předmětů. Podoba zápočtu je vždy rozdílná, ale zpravidla má podobu testu nebo písemky. Výjimečně je v ústní podobě. Po skončení semestru následuje zkouškové období, ve kterém student skládá jednotlivé zkoušky z těch předmětů, které jsou tímto způsobem zakončeny. Zkouška je zpravidla v ústní podobě, nicméně vzhledem k většímu počtu studentů může mít i podobu písemnou. Velmi důležité pro studenta vysoké školy je, aby veškeré zápočty a zkoušky měl od jednotlivých vyučujících zapsaný v indexu (výkaz studia).

 

Na konci bakalářského studia studen skládá státní závěrečné zkoušky, zpravidla ze tří až čtyř oborových předmětů a zároveň musí obhájit bakalářskou práci. Bakalářská práce je určitá forma seminární práce, kterou student píše v průběhu celého roku na téma, které bezprostředně souvisí s jeho studovaným oborem.

 

Na konci navazujícího magisterského studia student skládá státní závěrečnou zkoušku a obdobně jako ve studiu bakalářském, musí obhájit tentokrát diplomovou práci na oborové téma.

 

Prvním krokem ke studiu na vysoké škole je výběr studijního oboru a následné podání přihlášky včetně zaplacení administrativního poplatku. Dalším krokem je absolvování přijímacího řízení. Vzhledem k vysokému zájmu o vysokoškolské studium se každoročně stávají přijímací zkoušky obtížnější. V přípravě na přijímací řízení Vám mohou pomoci exkluzivní přípravné kurzy na VŠ, které Vám nabídnou nejen kvalitní přípravu, individuální přístup, ale také mnoho dalších exkluzivních výhod.


Uveřejněno

v

od

Značky: