fbpx

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Kontaktní informace:

Zikova 4, 166 34  Praha 6
Web: www.cvut.cz
Typ vysoké školy – veřejná vysoká škola  

Seznam fakult:

  • Fakulta architektury – České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta biomedicínského inženýrství – České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta dopravní – České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta elektrotechnická – České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta stavební – České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta strojní – České vysoké učení technické v Praze
  • Masarykův ústav vyšších studií