fbpx

Cash back – Podmínky

Poskytovatel cash backu (dále též jako „poskytovatel“) – poskytovatelem akce „cash back“ (dále jen „cash back“) a zároveň výuky přípravných kurzů na přijímací zkoušky na VŠ z nabídky přípravných kurzů uveřejněných na webových stránkách www.jaknavysokou.cz (dále též „přípravný kurz na VŠ“ či „přípravný kurz“ či „kurz“) je společnost TOP kurzy s.r.o., se sídlem Československého exilu 1888/4, PSČ 143 00, Praha 4, IČ: 01629956, DIČ: CZ01629956. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 209545.

Účastník cash backu (dále též jako „účastník“) – účastníkem cash backu je osoba, která vyplnila a odeslala závaznou objednávku přípravného kurzu na VŠ na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/ (dále jen „objednávka“ či „elektronická objednávka“), uhradila kurzovné v plné výši nebo část či plnou výši kurzovného dle rozpisu splátek/plateb a zapojila se do cash backu tak, že začala sdílet unikátní odkaz, který jí byl zaslán na email.

Unikátní odkaz (dále jen „unikátní odkaz“ nebo „odkaz“) je odkaz ve tvaru https://www.jaknavysokou.cz/?a_box=….+speciální idetifikační označení účastníka, který bude účastníkovi zaslán na email.

Princip fungování cash backu:
Na email budou účastníkovi zaslány informace a unikátní odkaz, díky kterému získává peníze zpět, když se někdo, spolužák, kamarád, či kdokoliv (dále též jako „třetí osoba“) jiný proklikne přes daný odkaz a poté během následujících 30 dnů učiní objednávku kurzu a kurz uhradí dle těchto podmínek. Účastník nakopíruje zaslaný unikátní odkaz, který mu bude zaslán na email. Ten může dle svého uvážení sdílet/zveřejnit nebo sdílet/zveřejnit se zajímavým textem, hláškou na facebooku, instagramu, twiteru či jiné sociální síti, nebo jiným způsobem s kontakty vůči kterým je oprávněn sdílet. Účastník nese plnou odpovědnost za způsob sdílení.

Když se někdo proklikne přes daný unikátní odkaz účastníka bude přesměrován na úvodní stránku www.jaknavysokou.cz. Díky tomu, že se daná třetí osoba proklikne přes daný unikátní odkaz účastníka bude automaticky zaznamenáno, že tato třetí osoba přišla na web www.jaknavysokou.cz přes odkaz účastníka. To si systém pamatuje až 30 dnů (pokud se daná třetí osoba neproklikne přes unikátní odkaz někoho jiného nebo si daná osoba nevymaže cookies, historii apod. – v takovém případě automaticky systém vymaže informaci, že se přes unikátní odkaz třetí osoba vůbec kdy proklikla, dokud opětovně se třetí osoba neproklikne přes odkaz účastníka), pak stačí aby tato třetí osoba se během těchto 30 dnů přihlásila na přípravný kurz a na základě toho bude na virtuální účet uživatele připsána částka 500 Kč za každou takto přihlášenou třetí osobu.

Pokud tato třetí osoba kurz uhradí, bude účastníkovi odměna 500 Kč potvrzena (pokud kurz neuhradí, nebude mu tato částka vůbec připočítána ani započítána). Jestliže kurz daná třetí osoba do 1 týdne od zahájení kurzu nezruší, bude účastníkovi do 3 týdnů od zahájení kurzu vráceno na účet tolik peněz, kolik lidí se přes jeho odkaz na kurz přihlásilo a kurzovné uhradilo (tedy bude se jednat o potvrzené odměny). Takto odměny lze nasbírat pouze a jen do výše ceny uhrazeného kurzovného účastníkem. Odměna nebude reálně vyplacena pokud třetí osoba kurzovné neuhradí nebo ho do 1 týdne od zahájení kurzu zruší. Částka, která sice již byla připsaná nebo potvrzená ve virtuálním účtu bude v takovém případě následně odstraněna, vymazána a nebude se do cash backu započítávat.

V rámci garance vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ bude účastníkovi vráceno kurzovné, které účastník po objednávce kurzu uhradil ponížené o odměnu v rámci chash backu (=tedy kolik bude účastníkovi vráceno v rámci cash backu).

Účastník bude informován emailem ohledně potvrzení o připsání dílčí odměny v rámci cash backu. Poskytovatel nenese odpovědnost za neodeslání, neodesílání, či nedoručení emailu. Účastník souhlasí se zasíláním těchto informací na jeho email.

Poskytovatel je oprávněn zrušit akci cash back kdykoliv a bez udání důvodu. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení právních předpisů účastníkem a účastník za ně nese plnou odpovědnost a to včetně případů, kdy poskytovateli nebo třetí osobě způsobí takto škodu.

Důležité: Zapojením se do cash backu (=začít sdílet unikátní zaslaný odkaz na email jakýmkoliv způsobem) souhlasí účastník s podmínkami cash backu, které jsou uvedeny zde: https://www.jaknavysokou.cz/cashback-podminky