fbpx

Autor: TOP kurzy s.r.o.

 • Jak být přijat na technické fakulty

  Mezi ryze technicky zaměřené fakulty primárně patří strojní, stavební, elektrotechnická či dopravní. Existuje rovněž řada fakult, které názvem nenapovídají, že se zde setkáte s technickým zaměřením, nicméně i například na zemědělských, chemických či přírodovědných fakultách můžete studovat řadu zajímavých technických oborů. Průběh a délka studia Celé studium na technických fakultách je zpravidla rozděleno do dvou…

 • Jak správně oslovovat absolventa vysoké školy?

  Seznam akademických titulů   Bc. – Bakalář (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ).   BcA. – Bakalář umění – uvádí se před jméno – titul získáte absolvováním vysoké školy uměleckého zaměření   CSc. –  Kandidát věd – uvádí se za jménem – dnes se již neudílí   DiS. –  Diplomovaný specialista…

 • Státní maturita 2014

  V roce 2014 čeká maturanty státní maturita, která prošla změnami v souvislosti s novelou školského zákona. Studenti by tak při zachování stávajícího modelu měli povinně maturovat v rámci společné části státní maturity z českého jazyka a literatury a jako druhý povinný předmět by měli mít na výběr mezi matematikou a cizím jazykem. Oproti státní maturitě z matematiky, která se…

 • Státní maturita 2013 – Jakým způsobem se podává přihláška

  1, maturantům ředitel školy, případně pověřený třídní učitel předá předepsaný formulář přihlášky k maturitní zkoušce 2, na první straně formuláře maturanti křížkem vyznačí, ze kterých předmětů budou v rámci státní společné části maturity maturovat. Povinný je český jazyk a literatura a pak si vyberou mezi matematikou nebo cizím jazykem. Zároveň si navíc studenti mají možnost navolit až…