3. lékařská fakulta UK Praha

3. lékařská fakulta UK Praha – přijímací zkoušky

3. lékařská fakulta UK Praha pořádá přijímací zkoušky, jež tvoří na 3. lékařské fakultě UK Praha dvoukolové přijímací řízení, a to v případě žádaného studijního oboru všeobecné lékařství. První kolo přijímací zkoušky3. lékařská fakulta UK Praha v písemné podobě. Písemnou část přijímací zkoušky tvoří testové otázky z biologie, chemie a fyziky.

 

Informace o přípravném kurzu na lékařskou fakultu naleznete zde:
Lékařská fakultapřípravný kurz

V zájmu zachování vysoké kvality a kvalitních lektorů je kapacita přípravného kurzu na lékařskou fakultu omezená. Přednost mají dříve přihlášení zájemci.

 

Na základě výsledků prvního písemného kola přijímací zkoušky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, postupují do druhého kola přijímací zkoušky jen ti nejlepší uchazeči o studium, jejichž limitní počet určuje lékařská fakulta. Druhé kolo přijímací zkoušky na 3. lékařské fakulta UK v Praze má formu ústní. Hlavním smyslem ústního pohovoru je ověřit schopnosti a předpoklady uchazeče pro studium na lékařské fakultě, zejména jeho schopnosti úsudku, interpretace textu, komunikační a prezentační schopnosti či i prověřit jeho všeobecný přehled. Vzhledem k tomu, že je na lékařskou fakultu obecně přijímáno velmi omezené množství uchazečů o studium ve srovnání se počtem přihlášených je potřeba se věnovat náležité přípravě na přijímací zkoušky. Lze doporučit podat přihlášku na více lékařských fakult, čímž se šance na přijetí obecně zvyšují. Proto je potřeba v rámci přípravy na přijímací zkoušky volit takovou formu, která bude zamřené na obsahovou stránku přijímacích zkoušek více lékařských fakult. Vedle klasického studia oblastí biologie, chemie, fyziky v rámci střední školy a rovněž samostudia je velmi vhodnou formou přípravy na přijímací zkoušky absolvovat přípravný kurz, kdy se obecně šance na přijetí významně zvyšují. Je potřeba však volit kvalitní přípravný kurz, který Vás připraví na obsahovou stránku přijímacích zkoušek, jež se u přijímacích zkoušek skutečně objevuje. Nicméně takové přípravné kurzy mají právě v zájmu zachování vysoké kvality omezenou kapacitu, a proto je potřeba řešit přihlášení včas, aby byla volná místa. Jako velmi kvalitní a ověřený přípravný kurz na přijímací zkoušky na lékařské fakulty, jehož absolvováním obecně šance na přijetí zvyšují, naleznete zde:  Přípravný kurz na přijímací zkoušky na lékařské fakulty.