2. lékařská fakulta UK Praha

2. lékařská fakulta UK Prahapřijímací zkoušky

2. lékařská fakulta UK Praha má dvoukolové přijímací zkoušky. Konkrétně 2. lékařská fakulta UK Prahapřijímací zkoušky v rámci studijního programu všeobecné lékařství v prvním kole v podobě písemné a ve druhém kole v podobě ústní přijímací zkoušky. První kolo přijímací zkoušky na 2. lékařské fakultě UK Praha je tvořeno písemnými testy, kdy první písemný test je zaměřený na ověření znalostí a vědomostí uchazeče o studium na lékařské fakultě z oblastí biologie, chemie a fyziky. Druhý písemný test v rámci prvního kola přijímací zkoušky 2. lékařské fakulty UK Praha představuje test zaměřený na ověření studijních, všeobecných předpokladů uchazeče o studium na lékařské fakultě. Jedná se konkrétněji o ověření jeho analytického – logického myšlení, porozumění odborného textu a smyl pro detail, dedukce, porozumění grafů či prostorová představivost.

 

Informace o přípravném kurzu na lékařskou fakultu naleznete zde:
Lékařská fakultapřípravný kurz

V zájmu zachování vysoké kvality a kvalitních lektorů je kapacita přípravného kurzu na lékařskou fakultu omezená. Přednost mají dříve přihlášení zájemci.

Druhé kolo přijímací zkoušky2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha v podobě ústního pohovoru. K tomu 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze přizve pouze ty uchazeče o studium, kteří získali v prvním písemném kole přijímací zkoušky největší počet bodů včetně všech těch, kteří dosáhli stejný počet bodů jako ten, který je dle pravidel lékařské fakulty připuštěn ke druhému kolu přijímací zkoušky. Druhé kolo přijímací zkoušky má 2. lékařská fakulta UK Praha v podobě ústního pohovoru, kdy v rámci něj jsou před tříčlennou komisí zájemci o studium na lékařské fakultě položeny dvě otázky. Na základě odpovědí uchazeče o studium na lékařské fakultě jsou ověřovány jeho komunikační a vyjadřovací schopnosti, jakož i jeho motivace ke studiu právě lékařské fakulty či i způsob prosazování jeho vlastního názoru a postoje. Vzhledem k tomu, že o studium na lékařské fakultě a zejména o studium studijního programu všeobecné lékařství je velký zájem a počet přijímaných studentů je omezen, je potřeba se důsledně připravit na přijímací zkoušky 2. lékařské fakulty UK Praha. Primárně je potřeba věnovat dostatek času přípravě na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu samostudiem, zájmem o obory biologie, chemie, fyzika. Jako velmi vhodná forma přípravy je absolvování přípravného kurzu na přijímací zkoušky lékařské fakulty. Je však důležité zvolit kvalitní přípravný kurz specializovaný na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Ten však v zájmu zachování kvality mívá omezenou kapacitu a je potřeba řešit přihlášení včas, aby byla volná místa, jelikož pokud je kurz kvalitní a má kvalitní lektory, kteří se v rámci výuky zaměří na oblasti, které se v přijímacích zkouškách skutečně objevují, je šance na přijetí výrazně vyšší. Zde naleznete odkaz na kvalitní a ověřený přípravný kurz na lékařské fakulty: přípravný kurzlékařská fakulta
Obecně je vhodné podat přihlášku na více lékařských fakult, jelikož se tím i zvyšují šance ne přijetí a v souvislosti s tím i volit přípravu a přípravný kurz, který Vás připraví na více lékařských fakult.