fbpx

Přípravné kurzy na VŠ:

Informace: Již nyní je možné se přihlásit do přípravných kurzů.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na VŠ
– prezenční forma výuky v učebně

—– prezenční kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky lékařských fakult
Místa konání: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové
Garance vrácení peněz
Prezenční forma výuky v učebně

—– prezenční kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky právnických fakult
Místa konání: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové
Garance vrácení peněz
Prezenční forma výuky v učebně

—– prezenční kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky na obor psychologie
Místa konání: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové
Garance vrácení peněz
Prezenční forma výuky v učebně

—– prezenční kurz —–

Příprava na NSZ – Národní srovnávací zkoušky
OSP – Obecné studijní předpoklady
ZSV – Základy společenský věd
Místa konání: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové
Garance vrácení peněz
Prezenční forma výuky v učebně

—– prezenční kurz —–

Příprava na TSP – Testy studijních předpokladů
a základy společenských věd
Místa konání: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové
Garance vrácení peněz
Prezenční forma výuky v učebně

—– prezenční kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky farmaceutických fakult
Místa konání: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové
Garance vrácení peněz
Prezenční forma výuky v učebně

—– prezenční kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky na obor žurnalistika a mediální studia
Místa konání: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové
Garance vrácení peněz
Prezenční forma výuky v učebně

—– prezenční kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky na obor politologie a mezinárodní vztahy
Místa konání: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové
Garance vrácení peněz
Prezenční forma výuky v učebně

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na VŠ
– online živé video vysílání přes počítač

—– online kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky lékařských fakult
Garance vrácení peněz
Formou online živého video vysílání s živým lektorem a možností klást přímo dotazy

—– online kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky právnických fakult
Garance vrácení peněz
Formou online živého video vysílání s živým lektorem a možností klást přímo dotazy

—– online kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky na obor psychologie
Garance vrácení peněz
Formou online živého video vysílání s živým lektorem a možností klást přímo dotazy

—– online kurz —–

Příprava na NSZ – Národní srovnávací zkoušky
OSP – Obecné studijní předpoklady
ZSV – Základy společenský věd
Garance vrácení peněz
Formou online živého video vysílání s živým lektorem a možností klást přímo dotazy

—– online kurz —–

Příprava na TSP – Testy studijních předpokladů
a základy společenských věd
Garance vrácení peněz
Formou online živého video vysílání s živým lektorem a možností klást přímo dotazy

—– online kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky farmaceutických fakult
Garance vrácení peněz
Formou online živého video vysílání s živým lektorem a možností klást přímo dotazy

—– online kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky na obor žurnalistika a mediální studia
Garance vrácení peněz
Formou online živého video vysílání s živým lektorem a možností klást přímo dotazy

—– online kurz —–

Příprava na přijímací zkoušky na obor politologie a mezinárodní vztahy
Garance vrácení peněz
Formou online živého video vysílání s živým lektorem a možností klást přímo dotazy