Státní maturita 2013 - jak bude vypadat podle novely školského zákona

21.09.2012 16:44

Novela školského zákona se nachází v současné době před závěrečným schválením ve sněmovně. Neočekává se, že by jí poslanci neschválili. To samé se předpokládá i v senátu.

Hlavní body, které nově novela přinese:

  • Zrušení dvou úrovní obtížnosti – nyní se již nebude státní maturita rozlišovat na základní a vyšší úroveň obtížnosti – zavádí se jedna jediná úroveň státní maturity
  • 2 povinné předměty v rámci státní maturity – maturanti tak budou povinně maturovat z českého jazyka a literatury a jako druhý povinný předmět si zvolí mezi matematikou nebo cizím jazykem
  • Hodnocení písemných slohových prací z českého jazyka bude prováděno přímo na školách
  • 20 dní na odvolání

 

Více článků o státní maturitě zde: Státní maturita 2013

 
Zdroj: http://www.novinky.cz/veda-skoly/279351-reforma-maturity-uz-je-v-paragrafech.html - 21.9.2012

 

Přípravné kurzy na VŠ

Národní srovnávací zkoušky - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Přípravný kurz - Národní srovnávací zkoušky Národní srovnávací zkoušky Scio tvoří přijímací zkoušky na řadu studijních oborů vysokých škol. Přinášíme Vám intenzivní přípravný kurz cíleně zaměřený na praktickou přípravu na Národní srovnávací zkoušky ( NSZ Scio ) . Jako jedna z mála vzdělávacích...

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Žurnalistika a mediální studia - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor žurnalistika a mediální studia. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek. Naše...

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Politologie a mezinárodní vztahy - přípravný kurz Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na obor politologie a mezinárodní vztahy. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Psychologie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Psychologie - přípravný kurz - Objednat Intenzivní přípravný kurz se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky oboru psychologie. Náplň přípravného kurzu plně odpovídá aktuálním požadavkům přijímacích zkoušek. Absolventi našich kurzů mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek.   Naše...

Medicína a farmacie - přípravný kurz PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Poslední volná místa. Přednost mají dříve přihlášení. Přihlaste se právě teď. Přípravný kurz na lékařské fakulty a farmaceutické fakulty - Medicína a farmacie - Objednat Intenzivní přípravný kurz poskytuje kompletní přípravu na přijímací zkoušky na lékařské a farmaceutické...

Přípravný kurz na právnické VŠ PRAHA_BRNO_OSTRAVA

Upozornění: Poslední volná místa. Přednost mají dříve přihlášení. Přihlaste se právě teď. PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat Intenzivní přípravný kurz na právnické VŠ poskytuje kompletní přípravu na přijímací zkoušky všech právnických fakult v ČR, kterými jsou Právnická fakulta Univerzity...