PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ - Objednat

Intenzivní přípravný kurz na právnické VŠ poskytuje kompletní přípravu na přijímací zkoušky všech právnických fakult v ČR, kterými jsou Právnická fakulta Univerzity Kalovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci.

Přípravný kurz plně odpovídá aktuálním požadavkům na přijímací zkoušky na právnické fakulty a cíleně je zaměřen na praktické osvojení metod řešení přijímacích testů.

 

Naše přípravné kurzy se snaží být po všech stránkách odlišné a poskytnout každému individuální přístup a exkluzivní výhody přesahující běžný standard.

 

Naše zásada: Máte právo dostat za své peníze jen to nejlepší!!! U nás budete vždy na prvním místě!

 

Hlavní náplní přípravného kurzu je praktická příprava na:

 • Testy NSZ Scio - Národní srovnávací zkoušky, které zahrnují:
          » Testy OSP = Obecné studijní předpoklady
          » Testy ZSV = Základy společenských věd
             Národní srovnávací zkoušky tvoří přijímací zkoušky na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
             Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci.
             Jako jedna z mála vzdělávacích společností v ČR připravujeme na Národní srovnávací zkoušky
   
 • Testy TSP - Testy studijních předpokladů, které zahrnují:
          » verbální myšlení, numerické myšlení, prostorovou představivost,
             analytické myšlení, úsudky, logika, kritické myšlení, symbolické myšlení...
          Testy studijních předpokladů tvoří přijímací zkoušky na Právnickou fakultu
          Masarykovy univerzity v Brně.
 • Dále náplní kurzu jsou: Právní logika, Základy práva a právní terminologie, dějiny práva, atd.

 

Exkluzivní výhody přípravného kurzu:

 • Garance vrácení peněz – za exkluzivní kvalitu našich kurzů ručíme, a proto v případě, že se nedostanete na vysokou školu, Vám vrátíme zpět celou cenu kurzovného, protože hlavním cílem našeho přípravného kurzu s exkluzivním přístupem je maximálně kvalitně a komplexně připravit naše studenty na přijímací zkoušky, aby u nich byli skutečně úspěšní.
   
 • Kvalitní studijní materiály zdarma – v ceně přípravného kurzu jsou zcela zahrnuty veškeré studijní materiály, nic navíc již hradit nebudete. Na každý tematický blok výuky obdržíte kvalitní studijní materiály s řadou cvičných testů a testových úloh k procvičení, které plně odpovídají aktuálním požadavkům na přijímací zkoušky na právnické fakulty.
   
 • Vysoce kvalifikovaní lektoři – výuku přípravného kurzu vedou vysokoškolsky vzdělaní experti se specializací na danou problematiku z řad advokátů, právních expertů, ekonomů, logiků, pedagogů a humanistů. Vyučující jsou vybíráni na základě jejich stupně vzdělání, odbornosti, a pedagogické praxe. Mají bezprostřední zkušenosti s přijímacími zkouškami a plně ovládají naši metodu praktické výuky.
   
 • Online harmonogram – pro zajištění maximální profesionality mají účastníci kurzu přístup ke svému online harmonogramu, kde vždy naleznou aktuální přehled výuky. K online harmonogramu se mohou přihlásit na všech zařízeních jako je počítač, mobilní telefon či tablet. Vždy tak budete vědět, kdy probíhá vaše výuka.
   
 • Moderní výukové prostory – všechny učebny jsou plně vybaveny moderní audiovizuální technikou k zajištění vysoké míry efektivnosti výuky.
   
 • Individuální přístup – výuka přípravného kurzu probíhá v malém kolektivu, který umožňuje individuální přístup odborného lektora ke každému účastníkovi kurzu. U nás budete vždy na prvním místě.
   
 • Speciální metoda výuky 5P – jedná se o unikátní výukovou metodu svého druhu, která klade hlavní důraz na cílené zaměření se na  aktuální požadavky k přijímacím zkouškám na právnickou fakultu prostřednictvím kvalitního výkladu odborných lektorů specializovaných na příslušná témata s praktickým osvojováním si metod a postupů řešení testových úloh, jejímž hlavním cílem je úspěšné přijetí účastníka na právnickou fakultu.
   
 • Psychologická příprava na přijímací zkoušky – mnohdy podceňovaný avšak velmi důležitý aspekt určující úspěch u přijímacích zkoušek. O přijetí na vysokou školu zpravidla rozhoduje jen nepatrný rozdíl bodů, což je v mnohých případech důsledkem velkého stresu u ostrých přijímacích zkoušek a v souvislosti s tím ztráty drahocenného času. V rámci přípravného kurzu s exkluzivním přístupem Vás proto náš erudovaný psycholog provede základními metodami zvládání stresu, vyzkoušíte si praktická cvičení odolávání stresu v souvislosti s přijímacími zkouškami. Psychologická příprava je zcela unikátní svojí koncepcí a výrazně pozitivně působí i na další rozvoj osobnosti člověka zvláště v současném velmi stresujícím prostředí.
   
 • Certifikát - na závěr kurzu od nás účastník obdrží prestižní certifikát o absolvování přípravného kurzu, který může být výhodou v dalším studijním i profesním uplatnění. 
   
 • Exkluzivní asistenční služby – účastníci kurzu budou mít k dispozici asistentku (asistenta), na kterou se můžou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem a která bude prioritně řešit všechny záležitosti k maximální spokojenosti. Vy u nás budete vždy na prvním místě.
   
 • Exkluzivní klubové výhody – jako účastník kurzu navíc získáte benefity a výhody, které pro Vás budeme pravidelně shromažďovat a aktualizovat.
   

Naše přípravné kurzy se snaží být po všech stránkách odlišné a poskytnout každému individuální přístup a exkluzivní výhody přesahující běžný standard. Přesvědčte se sami, že přípravný kurz může vypadat i jinak, než jen jako nezáživný výklad, přeplněná učebna a lhostejnost k individuálním požadavkům.

 

Máte přeci právo dostat za své peníze jen to nejlepší!!! U nás budete vždy na prvním místě.


V zájmu zachování vysoké kvality našich kurzů je jejich kapacita omezena a
přednost mají dříve přihlášení studenti.
 

Termín přípravného kurzu:

 • středa      » 1× týdně  »  18.října 2017 - 09.května 2018
                   » Čas konání: 17:00 - 20:00 » celkem 100 vyučovacích hodin

nebo

 • sobota     » 1× za 14 dní  »  21.října 2017 - 12.května 2018
                   » Čas konání: 10:00 - 15:00 » celkem 100 vyučovacích hodin

 

Informace: v případě, že by termín konání výuky přípravného kurzu měl připadnout na termín konání přijímacích zkoušek, bude termín kurzu přesunut, interval upraven tak, aby účastníci kurzu měli možnost jít na ostré přijímací zkoušky bez absence na přípravném kurzu. Je s tím dopředu počítáno.

 

» místo konání:   Praha                 
                              adresa: SPŠ sdělovací techniky, Panská 856/3, 110 00 Praha 1
                              v samém centru Prahy u Václavského náměstí
                              200 m od stanice metra Můstek (trasa A i B),
                              650 m od stanice metra Muzeum (trasa A i C),
                              650 m od hlavního nádraží a stanice metra Hlavní nádraží (trasa C)
                              učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou
        nebo
                              Brno
                              adresa: SPŠ Stavební Brno, Kudelova 8, 662 51 Brno
                              150 m od zastávky MHD                       
                              učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou       

        nebo

                              Ostrava
                              adresa: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium, Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava
                              (pro sobotní termíny výuky) - 50 m od zastávky MHD
                              adresa: Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava
                              (pro středeční termíny výuky) - 250 m od zastávky MHD                    
                              učebny jsou plně vybaveny audiovizuální technikou
 

         Cena kurzu  » 6 990 Kč          Objednat

   Uvedená cena kurzu je konečná, nic víc již doplácet nebudete, žádné skryté poplatky.